چاپ لیوان جادویی

لیوان جادویی

با این هدیه همه دوستان را شگفت زده خواهید کرد!!!

طرح اولیه این لیوان با یک رنگ مشکی دیده میشود که بعد از ریختن مایع داغ درون آن تصویر روی لیوان ظاهر میشود و همه را شگفت زده خواهد کرد.