ساعت تبلیغاتی

تبلیغ روی ساعت یکی از پر ثمر ترین نوع هدایای تبلیغاتی است چرا که همه ما در روز بارها به ساعت دیواری نگاه می کنیم و این باعث میشود که تبلیغ روی ساعت به طور مداوم جلوی چشم ما باشد

در زیر مدلهایی از ساعت دیواری را مشاهده می کنید